Yiannatsis & Partners Logo
Καρνεάδου 38 - Καρνεάδου 41 Αθήνα, 210-7231076

Ελληνικά  |  English

Linkedin
 
 
   
 • orbit image 1
 • orbit image 2
 • orbit image 3
 • orbit image 4
 • orbit image 5
 • orbit image 6

 

Η Εταιρεία
Η δικηγορική εταιρεία «Γιαννατσής και Συνεργάτες» αποτελεί την εξέλιξη δικηγορικού γραφείου που ιδρύθηκε στην Αθήνα πριν τρεις δεκαετίες από τον μέχρι σήμερα επικεφαλής και διαχειριστή της εταιρείας Θεόδωρο Η. Γιαννατσή. Τα γραφεία της εταιρείας στεγάζονται στον 4ο και 5ο όροφο κτιρίου επί της οδού Καρνεάδου 38 και στον 1ο όροφο κτιρίου επί της οδού Καρνεάδου 41, στην Αθήνα.

Οι αρχές μας:

 • Σχολαστική μελέτη και έρευνα κάθε υπόθεσης και ερωτήματος.
 • Πολύπλευρη αντιμετώπιση των ζητημάτων αξιοποιώντας την αποκτηθείσα εξειδίκευση σε περισσότερους του ενός τομείς.
 • Αυστηρή τήρηση των χρονικών υποσχέσεων.
 • Διαρκής ενημέρωση των εντολέων για την πορεία των υποθέσεών τους.
 • Συνεχής επιμόρφωση των συνεργατών.

Η εταιρεία στελεχώνεται από επαγγελματίες άριστα καταρτισμένους και αφοσιωμένους στο αντικείμενό τους, που παρέχουν υπηρεσίες σε όλο το φάσμα του δικαίου. Στόχος της εταιρείας και των συνεργατών της είναι να προσφέρουν πολύπλευρες νομικές υπηρεσίες με διαφανείς όρους συνεργασίας, εξετάζοντας το κάθε τεθέν ζήτημα από όλες τις δυνατές σκοπιές του μέσα από την ενεργή συμμετοχή περισσότερων τους ενός εξειδικευμένων δικηγόρων.

Η εταιρεία υποστηρίζεται από μία εκτενή βάση βιβλιογραφίας και περιοδικού νομικού τύπου αλλά και από σύγχρονες ηλεκτρονικές βάσεις νομολογιακών δεδομένων. Παράλληλα, οι συνεργάτες της εταιρείας επικουρούνται από μία αναλυτική βάση δεδομένων η οποία είναι διαρθρωμένη ανά αντικείμενο δικαίου και η οποία αποτελεί το αποτέλεσμα έρευνας και νομολογιακής επεξεργασίας των τριών δεκαετιών λειτουργίας της.Τελευταία Νέα

- Έκδοση της υπ’ αριθ. 82/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για τη διαταγή ασφαλιστικών μέτρων σε βάρος τέως συντρόφου
- Έκδοση Αποφάσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών περί ακύρωσης Δήλωσης Συνέχισης Πλειστηριασμού Ακίνητης Περιουσίας με την οποία εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων (fund) επιχείρησε να επισπεύσει την διενέργεια πλειστηριασμών ακινήτων (κύριες κατοικίες)
- Αναγνώριση ακυρότητας όρων αναπροσαρμογής επιτοκίου σε δανειακές συμβάσεις – Διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για τον υπολογισμό των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
Περισσότερα νέα...

Αρθρογραφία

- Η αναδιάρθρωση των κόκκινων δανείων: από τον δικαστικό αγώνα στην υπογραφή της πολυπόθητης ρύθμισης.
- Case study: Ανάκληση Συντηρητικής Κατάσχεσης Τραπεζικών Λογαριασμών Επιχείρησης και Αναστολή Εκτέλεσης- Βάζοντας «Φρένο» στις Καταχρηστικές Ενέργειες των Τραπεζών υπό Ειδική Εκκαθάριση - Η Προσωρινή Δικαστική Προστασία της Επιχείρησης.
- Ανατροπή κατάσχεσης: Η άμυνα του οφειλέτη κατά της αδικαιολόγητης αδράνειας του δανειστή.
- Η επικοινωνία του παιδιού με «τρίτους», γονείς και μη: η νέα διάταξη του άρθρου 1520 του Αστικού Κώδικα.
- Προστασία δανειολήπτη από τις καταχρηστικές τραπεζικές πρακτικές στο στάδιο της αναγκαστικής εκτέλεσης
- Εταιρικοί Μετασχηματισμοί και Φορολογικά Κίνητρα
- Ο νέος Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών.
- H διαδικασία εξυγίανσης επιχειρήσεων βάσει του νέου Πτωχευτικού νόμου (ν. 4738/2020) –Δυνατότητες ρύθμισης και διαγραφής οφειλών.
- Το νέο οικογενειακό δίκαιο μετά την ψήφιση του Ν. 4800/2021: Η εδραίωση της έννοιας της από κοινού και εξίσου ανατροφής.
- Πλαστότητα Ιδιόγραφης Διαθήκης
Περισσότερη αρθρογραφία...


Legal Insights

Καταχωρίστε το email σας για να λαμβάνετε τα ενημερωτικά μας σημειώματα
 
 
 

EST 1983
Καρνεάδου 38 - Καρνεάδου 41 - Κολωνάκι 106 76 Αθήνα   Τ:(+30)210-7231076 F:(+30)210-7231075   lawoffice@yiannatsis.gr