Yiannatsis & Partners Logo
Καρνεάδου 38 - Καρνεάδου 41 Αθήνα, 210-7231076

Ελληνικά  |  English

Linkedin
 
 
   
orbit image 1
 

Όροι Χρήσης
Χρήση

Η πρόσβαση και η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας διέπονται από τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται παρακάτω. Ο επισκέπτης και χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου τεκμαίρεται αμάχητα ότι έχει διαβάσει τους όρους και συνθήκες χρήσης που αφορούν το σύνολο του περιεχομένου, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα. Ο χρήστης παρακαλείται όπως διαβάσει τους όρους προσεκτικά και σε περίπτωση που δεν συμφωνεί μαζί τους να μην κάνει χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Η συνεχιζόμενη χρήση, ακόμη και μετά την τροποποίηση των όρων και των προϋποθέσεων χρήσης, δηλώνει συγκατάθεση ως προς τους όρους αυτούς.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω του δικτυακού τόπου αποτελούν πνευματική – βιομηχανική ιδιοκτησία της δικηγορικής εταιρείας «ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ & ΨΑΡΑΚΗΣ» (η «εταιρεία»), προστατευόμενη κατά τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Οι επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου δεν δύνανται να αναδημοσιεύουν, αναπαράγουν, διανείμουν, μεταδίδουν, τροποποιούν ή μεταφέρουν τα ανωτέρω αναφερόμενα με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο και τρόπο, για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της εταιρείας, εξαιρουμένης της περίπτωσης της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ για προσωπική ή εκπαιδευτική χρήση και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και σε αυτή την περίπτωση χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από τον παρόντα δικτυακό τόπο.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς. Η παρούσα ιστοσελίδα μεριμνά για την προστασία του προσωπικού χαρακτήρα των στοιχείων σας και δεν δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο). Οι προσωπικές σας πληροφορίες, τις οποίες δίνετε, όταν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα, όπως το όνομά σας, την διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, παραμένουν εμπιστευτικές και χρησιμοποιούνται μόνο για την υποστήριξη της επικοινωνίας μας. Η αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletter) από την εταιρεία γίνεται μόνο στους συνδρομητές που έχουν επιλέξει να λαμβάνουν αυτά και είναι απόλυτα συμβατή τεχνικά με τους κανονισμούς αποστολής αλληλογραφίας παρέχοντας την δυνατότητα στους συνδρομητές της υπηρεσίας να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή από τη λίστα παραληπτών.

Χαρακτήρας μη νομικών συμβουλών

Η ιστοσελίδα αυτή δεν παρέχει νομικές συμβουλές σε επαγγελματικό επίπεδο. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον δικτυακό τόπο παρέχονται για λόγους ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών του διαδικτύου αναφορικά αφενός με την ιστορική διαδρομή και τη συγκρότηση της εταιρείας, αφετέρου με τους τομείς δικαίου με τους οποίους ασχολείται αυτή. Ως εκ τούτου, η πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες δεν εκλαμβάνεται ως σχέση εντολής ανάμεσα στους επισκέπτες – χρήστες του δικτυακού τόπου και στους συνεργάτες της εταιρείας. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης του δικτυακού τόπου/χρήστης του διαδικτύου έχει οποιαδήποτε απορία ή χρειάζεται οποιαδήποτε νομική υποστήριξη παρακαλείται όπως επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα της εταιρείας είτε χρησιμοποιώντας τα τηλέφωνα είτε το e-mail της εταιρείας ώστε να οριστεί ραντεβού.

Περιορισμός της ευθύνης

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης, ο οποίος επισκέπτεται το περιεχόμενο της ιστοσελίδας με δική του πρωτοβουλία και με γνώση των όρων του παρόντος. Αν και η εταιρεία δεν εγγυάται την μη ύπαρξη σφαλμάτων ή τυπογραφικών λαθών στα κείμενα που περιέχονται στην ιστοσελίδα, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια διόρθωσής τους, αμέσως μόλις υποπέσουν στην αντίληψή της. Η εταιρεία, αν και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, δεν αποδέχεται καμία ευθύνη και δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση ότι το περιεχόμενο, οι σελίδες και οι τεχνικές διευκόλυνσης και δυνατότητες του δικτυακού τόπου θα παρέχονται ανελλιπώς ή χωρίς προβλήματα ή ότι ο δικτυακός τόπος ή/και οι εξυπηρετητές μέσω των οποίων συνδέεται αυτός με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή των επισκεπτών του δικτυακού τόπου, θα παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλες ζημιογόνες εφαρμογές. Ο επισκέπτης των σελίδων αυτών αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται από κακή χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης και σε καμία περίπτωση η δικηγορική εταιρεία.

Ευθύνη για το περιεχόμενο τρίτων – Δεσμοί (LINKS) με το περιεχόμενο άλλων σελίδων

Η σελίδα αυτή δύναται να εμπεριέχει και δεσμούς με άλλες ιστοσελίδες, ως επί το πλείστον νομικού ενδιαφέροντος, για πληροφορίες που παρέχονται από τρίτους. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δέσμευση της δικηγορικής εταιρείας. Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με αυτές, τις έξω από τη σελίδα αυτή πληροφορίες ή πηγές, ο χρήστης πρέπει να απευθύνεται στους αρμόδιους τρίτους παρόχους και όχι στον διαχειριστή αυτής της ιστοσελίδας.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οι όροι χρήσης μπορεί να τροποποιούνται χωρίς προειδοποίηση.

Περιοχή εντολέων

Αποποίηση ευθύνης

Έχετε λάβει ένα μοναδικό όνομα και κωδικό χρήστη με αποκλειστικό σκοπό την πρόσβαση στο τμήμα «Περιοχή Εντολέων», μία υπό-σελίδα σχεδιασμένη από την εταιρεία μας. Η πρόσβαση περιορίζεται σε δυνατότητες ειδικά εγκεκριμένες από την εταιρεία (π.χ. προβολή, εκτύπωση, αποθήκευση κτλ. ανάλογα με την περίπτωση) και μπορεί να λήξει οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο από την εταιρεία χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς καμία ευθύνη. Το όνομα και ο κωδικός χρήστη είναι αυστηρά προσωπικά και δεν πρέπει να γνωστοποιούνται σε τρίτα πρόσωπα. Η «Περιοχή Εντολέων» υπόκειται περαιτέρω στους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας. 
 
 

EST 1983
Καρνεάδου 38 - Καρνεάδου 41 - Κολωνάκι 106 76 Αθήνα   Τ:(+30)210-7231076 F:(+30)210-7231075   lawoffice@yiannatsis.gr